انجمن فناوری اطلاعات
و ارتباطات ایران

انجمن فنّاوری اطلاعات و ارتباطات ایران درسال ۱۳۸۳ با هدف زیر تشکیل گردید:

• ایجاد ارتباط با پژوهشگران و افراد خبره در فنّاوری اطلاعات (IT)، فنّاوری ارتباطات (CT) 

• همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

• توسعه فرهنگ استفاده مطلوب از توانمندیهای فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

اعضای هیئت مدیره دوره پنجم

iranaict
 نام و نام خانوادگیسازمانرتبه
دکتر مسعود شفیعی (رئیس)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
دکتر عباس محمدی (نایب رئیس)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
مهندس ناصر یوسف­ پور (خزانه دار)
شرکت مخابرات ایران
عضو هیأت مدیره
مهندس فرهاد رضاییشرکت کوشا تجارت نوپدید
مدیرعامل
دکتر علیرضا اهری لاحقشرکت داده­‌پردازی ایرانمدیر طراحی شبکه و امنیت
دکتر محمد جوادیاندانشگاه صنعتی کرمانشاهعضو هیات علمی
مهندس سیدعلی صموتی (عضو هیئت مدیره)
دانشگاه فنی حرفه ای شهید شمسی پور و دانشگاه علمی و کاربردیمدرس، دانشجوی دکترا
دکتر علیرضا یاریمرکز تحقیقات و مخابرات ایرانعضو هیات علمی
دکتر سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی (عضو)دانشگاه صنعتی امیرکبیرعضو هیات علمی
دکتر اکبر کاری دولت آبادی (عضو)
دانشگاه شهید ستاری
عضو هیات علمی
دکتر جمشید شنبه­ زاده (عضو علی البدل)دانشگاه خوارزمیرئیس
دکتر مهدی شجری (عضو)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
مهندس امیرارسلان داداشیشرکت ارتباطات سیار ایرانرئیس اداره توسعه فنی و نظام مدیریت امنیت
دکتر محمود کمره (رئیس)دانشگاه تهران
عضو هیات علمی
دکتر امیر شهاب شاهمیری (عضو)
دانشگاه جامع کاربردی
عضو هیات علمی
iranaictlogo

انجمن فناوری اطلاعات
و ارتباطات ایران

آدرس دبیرخانه

©کپی رایت-تمام حقوق محفوظ و متعلق به انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است.