انجمن فناوری اطلاعات
و ارتباطات ایران

انجمن فنّاوری اطلاعات و ارتباطات ایران درسال ۱۳۸۳ با هدف زیر تشکیل گردید:

• ایجاد ارتباط با پژوهشگران و افراد خبره در فنّاوری اطلاعات (IT)، فنّاوری ارتباطات (CT) 

• همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

• توسعه فرهنگ استفاده مطلوب از توانمندیهای فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

اعضای هیئت مدیره دوره سوم

iranaict
 نام و نام خانوادگیسازمانرتبه
دكتر مسعود شفيعي دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد- عضو هیأت علمی تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشكده مهندسي برق، طبقه هفتم
mshafiee@aut.ac.ir
مهندس عبدالمجيد رياضي (نائب رئيس) شركت ايز ايران مديرعامل ميدان فردوسي خيابان سپهبد قرني بعد از چهارراه اراك نبش كوچه شهيد جوادي پلاك 113
riazi@ict.gov.ir
مهندس علی نادیپور (خزانه دار) شركت ارتباط شبكه پيام پرواز مديرعامل تهران، نياوران، روبروي خيابان جماران، نبش كوچه ناز، پلاك166، طبقه چهارم، پيام پرواز
nadipour@takfam.co
m ali_nadipour@yahoo.com
دكتر محمود كمره (دبير) دانشگاه تهراناستاد- عضو هيأت علمي تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دفتر رياست پردیس دانشکدههای فنی kamarei@ut.ac.ir
دکتر محمدکاظم اکبری فتيدهي دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشيار- عضو هيأت علمي تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشكده مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات، طبقه 4
akbarif@aut.ac.ir
دکتر سعادت پور مظفری دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد- عضو هیأت علمی تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشكده مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات، طبقه 4
saadat@aut.ac.ir
دكتر كمال محامدپور دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشيار- عضو هيأت علمي تهران، پلسيدخندان، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي برق
kmpour@kntu.ac.ir
دكترعلي اصغر عميديان دانشكده علمي كاربردي پست مخابرات استاد- عضو هیأت علمی خيابان وليعصر، بالاتر از نيايش، خيابان ارمغان غربي، تقاطع مهرداد، پلاك5، شركت تأمين تلكام

amidian@ictfaculty.ir
aliamidian@gmail.com
دكتررمضانعلي صادق زاده دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي استاد، عضو هيأت علمي تهران، پل سيد خندان، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي برق
sadeghz@eetd.kntu.ac.ir
دکتر قاسم رمضانپور نرگسي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مربي- عضو هيأت علمي تهران ميدان فردوسي خيابان شهيد موسوي
Ghasem_nargesi@yahoo.com
دكتر وحيد يزدانيان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مديركل دفتر نظارت،ارزيابي برنامه ها و امور مجامع تهران، خيابان شريعتي، بالاتر از چهار راه قصر، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
vyazdanian@aut.ac.ir
دكتر احمد خادم زاده (عضو علي البدل) مركز تحقيقات مخابرات ايران مدیر آموزش و همکاریهای علمی و بین االمللی تهران- انتهاي خيابان كارگر شمالي، مركز تحقيقات مخابرات ايران
zadeh@itrc.ac.ir
امير شهاب شاهميري (عضو علي البدل) دانشگاه جامع كاربردي مدرس
amir@shahmiri.ir
shahmiri.a@dpi.ir
مهندس علي اكبر عسگري (بازرس) معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري كارشناس تهران، خيابان استاد نجات الهي، بالاتر از چهار راه سپند شماره 162 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
a_a_asgari@yahoo.com
دكتر اكبر كاري دولت آبادي(بازرس علي البدل) دانشگاه شهيد ستاري مربي – عضو هيأت علمي تهران دانشگاه هوايي شهيد ستاري دانشكده مهندسي برق
karyakbar@gmail.com
iranaictlogo

انجمن فناوری اطلاعات
و ارتباطات ایران

آدرس دبیرخانه

©کپی رایت-تمام حقوق محفوظ و متعلق به انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است.