• انجمن فنّاوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمنی علمی است که به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی وکیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه­های مربوط به ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تشکیل شده است. مؤسساتی که در زمینه­های علمی و پژوهشی ارتباطات و فنّاوری اطلاعات فعالیت دارند می­توانند با تکمیل فرم، درخواست عضویت حقوقی خود را اعلام نمایند.

    1-مشخصات موسسه

  • 2- مشخصات رئیس / مدیر

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • حق عضویت سالانه برای عضویت حقوقی حداقل پنج میلیون ریال می­باشد که مؤسسات دارای امکانات مالی مناسب می­توانند مبلغ بیشتری جهت توسعه انجمن پرداخت نمایند (شماره حساب: حساب جاری 266111428 بانک تجارت، شعبه امیراکرم، کد 2661 باجه دانشگاه امیرکبیر و شماره کارت مجازی: 5859837000154837 به نام انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران).

  • نشانی: تهران- خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ساختمان ابوریحان- طبقه ششم- اطاق 612- تلفن: 66485856 - 021 ، تلفکس: 66495433 - 021