اعلام شرایط عضویت در انجمن


انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران بعنوان یک مجموعه غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) از عضویت و مشارکت فعال کلیه اساتید، دانشمندان، محققین، مدیران و کارشناسان خبره صنعت در حوزه ICT استقبال می نماید.
علاوه بر این دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می توانند در انجمن عضو شوند.
با توجه به اهداف انجمن، عضویت مؤسسات، شرکتها و دستگاههای اجرائی مرتبط با ICT بصورت عضو حقوقی امکان پذیر می باشد. اعضای انجمن بصورت وابسته و پیوسته تقسیم بندی می شوند.
حق عضویت سالانه اعضای حقیقی مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال، دانشجویان ۵۰/۰۰۰ریال و اعضای حقوقی ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.
متقاضیان عضویت در انجمن می بایست حق عضویت را به شماره حساب ۲۶۶۱۱۱۴۲۸ بانک تجارت شعبه امیراکرم باجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر واریز نمایند.